lockedxdoor

18 tekstów – auto­rem jest loc­ked­xdoor.

RUDE

Ru­de jest piękne
a za­razem wredne.
Trze­ba wie­dzieć jak kochać rude.

Ru­de niegrzeczne
Ru­de przebiegłe
lecz nie fałszy­we.

Ru­da od­da Ci nie tyl­ko ciało
Ru­da od­da ser­ce, dusze
oraz życie swe. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 września 2018, 16:28

Ona

"Jej czar­ne, długie włosy opa­dały na białą po­duszkę z miękkiego puchu. Miała zam­knięte oczy. Us­ta jeszcze czer­wo­ne a twarz bladą. Wyglądała jak­by spała ale ona od pa­ru godzin nie żyła..."

Jej ciało tak [...] — czytaj całość

wiersz • 14 września 2018, 10:26

Jeden świat

Dwa ser­ca by dwa światy złączyć
Dwie dusze by w jedną połączyć
By dwie oso­by na zaw­sze razem
Wtem jed­no niebo na no­wo ujrzały
I tych dwóch światów się nie bały
Bo pow­stał jeden
Wspaniały 

wiersz • 14 września 2018, 09:32

KARMA

Nie radzę so­bie
Z tym wcieleniem
Kar­ma wraca
Z dużym opóźnieniem.

I znów krew spływa mi po udach
I znów otacza nad­gar­stki me
Nie wie­rze już w cuda
Wypływa ze mnie cierpienie

Myślałam, że mnie uratujesz
ale to sil­niej­sze ode mnie
Ty mnie nie rozumiesz
Cho­ciaż kochasz mnie.


Ciało więzieniem
Dusza w zamknięciu
Wyzwól mnie
Wy­baw
Za­bierz do nicości 

wiersz • 1 grudnia 2016, 22:43

Trucizna

Jes­tem jak trucizna
Która ciało przenika
Czar­na ciecz w twoich żyłach
Prze­ze mnie płynie
I za­bija, niszczy
Od środka
Pochłania wszystko
Co stoi na jej drodze

Jes­tem jak trucizna…
W tru­pie śmier­ci oczy
Zaglądasz prze­ze mnie
I zaślepiony
Nie widzisz już nic

Jes­tem jak trucizna…
Ta­ka przebiegła
Niedostrzeżona
Za­biera Ci siły
Wy­sysa marzenia
Cho­wa się podstępnie
W two­je ramiona

Spadasz…
W ot­chłań piekielną
Z sza­leńczą miłością
W psychopatycznym
poczu­ciu kochania

Opętałam Cię
Zab­rałam duszę
Skradłam serce

Zatrułam………………..

Nie ma Cię.
Nie istniejesz. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 listopada 2016, 21:03

Puzzle

Nig­dy do was nie pasowałam
i pa­sować już nie będę
Ty już na­wet te­go nie chcesz
A mi sił bra­kuje już

Całkiem in­na, beznadziejna
Wiel­ki problem
po­roz­ry­wany na kawałki

Tym właśnie jestem.
Jes­tem tą INNĄ.
Niedo­paso­waną częścią
bez­sensow­nej układanki.
Pcham się na siłę.
Tam gdzie mnie nie chcą.

Chcę do ko­goś pasować.
To nie ma sensu.
Przys­parzam ból….

Zwra­cam Ci wolność
Od­da­je młodość
Życie bez zobowiązań
Na dob­re i złe.

Wyrzuć mnie do kosza.
Od­staw na półkę
za­pom­nianych zabawek.

Baw się innymi,
za­pom­nij mnie. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 marca 2016, 13:00

Zdjęcie

Cza­sem wolę Ciebie ze zdjęcia
niż Ciebie w rzeczywistości.
Na zdjęciu ty­le wspom­nień emocji,
a obok zwykły ty.
I chy­ba Cię już nie doceniam.
Kiedyś za tą chwilę od­dałabym wszystko.
Te­raz - od­dam wszys­tko za przeszłość. 

wiersz • 24 lutego 2016, 00:57

WYJDŹ I WALCZ

Wyjdź z cienia dziew­czy­no, WYJDŹ
Znajdź siłę, po­konaj strach i WYJDŹ
Stań w naszych sze­regach, WYJDŹ
Do wal­ki go­towa bądź i WYJDŹ
Weź życie w swe ręce i WYJDŹ
Po­dej­mij de­cyzję: WALCZ
„Nic dwa ra­zy się nie zdarza” : WALCZ
Powtórki nie będzie to nie se­rial czy film
Szansę masz jedną więc WYJDŹ
Wyjdź i o swe życie WALCZ
Rein­karnac­ja to mit : WALCZ

Lecz tyl­ko jedną prośbę mam
Nie wychodź ze swo­jego życia…
WALCZ 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 lutego 2016, 22:00

STRACH

Szyb­ki puls, bi­cie serca
W gar­dle stłumiony krzyk
W płucach resztki stęchłego powietrza
UCIEKAM
Próbuję złapać oddech
Siły w mięśniach brak
UPADAM
Za­raz do­pad­nie mnie ON
Nie pat­rzę w je­go kierunku
Myśl o nim mnie przeraża
WALCZ
Słyszę gdzieś w od­da­li Twój głos
Nie umiem, nie chcę…
DO­PADŁ MNIE
Pożera wnętrzności, umysł i ciało
PARALIŻUJE
Dusza w międzyświatach

Stoję w tłumie, nikt nie widzi
Co się dzieje w głowie mej
Zwykłe dziew­czę w gąszczu ludzi
Uro­niło jedną łzę…

POD­DAJĘ SIĘ. 

wiersz • 23 lutego 2016, 21:08

Moje prywatne niebo

Śpisz
Cichut­ko oddychasz
Pogrążony w swym śnie
Da­leko od świata
Lecz tak blis­ko mnie
Leżę obok ciebie
I tak myślę sobie,
że czuję się niczym anioł
w swym włas­nym niebie
przy­pat­rując się tobie.
Cały mój świat
od te­raz mam przy sobie
Tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 lutego 2016, 23:45

lockedxdoor

Chwila, która trwa może być najlepszą z Twoich chwil...

Zeszyty
  • Inspiracje – wszys­tko co mi się spo­doba, nie chce pi­sać głupiego opi­su . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lockedxdoor

Użytkownicy
K L M
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

15 września 2018, 15:04yestem sko­men­to­wał tek­st RUDE

14 września 2018, 16:28lockedxdoor do­dał no­wy tek­st RUDE

14 września 2018, 10:26lockedxdoor do­dał no­wy tek­st Ona

14 września 2018, 09:32lockedxdoor do­dał no­wy tek­st Jeden świat

12 marca 2016, 20:59Cris sko­men­to­wał tek­st Puzzle

4 lutego 2016, 00:56Lilliana sko­men­to­wał tek­st Moje pry­wat­ne niebo

3 lutego 2016, 23:59Cris sko­men­to­wał tek­st Moje pry­wat­ne niebo

3 lutego 2016, 23:45lockedxdoor do­dał no­wy tek­st Moje pry­wat­ne niebo

19 stycznia 2016, 14:18Cris sko­men­to­wał tek­st Krzyk

19 stycznia 2016, 14:07JaiTy sko­men­to­wał tek­st Krzyk